Hos SRB-Erhverv kan du finde et stort udvalg af reklame- og festartikler. Derfor kan vi tilbyde et bredt sortiment af sangskjuler, balloner, flag og flagguirlander og meget mere, alt sammen i mange varianter og størrelser.

Finder du ikke det, du søger, er du altid velkommen til at ringe til os eller sende os en e-mail.

Lad os sammen finde den rette løsning til dit behov!

2117 2320 – post@srb-erhverv.dk

1. Priser.

Alle priser en angivet uden moms, leveringsomkostninger og forsikring.

Ingen salg til private, kun til virksomheder med CVR nummer. Vi tager forbehold for taste fejl og større valutakursændringer.

2. Betalingsbetingelser.

Normale betalingsbetingelser 8 dage netto kontant. Ved førstegangsordre forlanges hel eller delvis forudbetaling. Forudbetaling kan ligeledes forekomme ved ordre produceret i Fjern Østen, hvilket vil fremgå i ordrebekræftelsen. Ved overskridelse af betalingsbetingelserne, tilskrives der renter på 1,5% pr. påbegyndt måned.

3. Levering.

Levering sker fra SRB-Erhverv´s adresse, uanset om SRB-Erhverv ved egne folk eller ved tredjemand bringer det solgte til køber.

Leveringstiden er fastsat efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved ordrens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage i enhver henseende som rettidig levering.

Såfremt forsinkelsen ved levering skyldes, ethvert forhold som SRB-Erhverv ikke er herre over, er begge parter dog berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. SRB-Erhverv skal, i alle henseende, meddele køber ændringer i leveringstiden.

4. Vareprøver.

Vi sender gerne vareprøver. Returneres disse indenfor 14 dage i samme stand som de er modtaget, sker der ingen fakturering. Ellers faktureres varens pris og et ekspeditionsgebyr på kr. 125,00.

Vareprøver fremstillet i Fjern Østen, forud for en bestilling vil blive faktureret med de omkostninger der er forbundet med fremstillingen, fragt m.m.

Bliver vareprøven til ordre, krediteres hele beløbe, som er betalt for prøven.

5. Salgsbetingelser.

SRB-Erhverv sælger udelukkende til virksomheder, med et CVR nummer, offentlige virksomheder og foreninger.

6. Ordrebekræftelsen og korrektur.

Alle ordre bekræftes og herefter igangsættes den, Ordren er ikke gældende før den er bekræftet af SRB-Erhverv.

Ordre med tryk vil blive efterfulgt af en korrektur til godkendelse. Korrekturen er en digital visualisering af, hvordan det bestilte tryk vil se ud på det færdigleverede produkt. En digital korrektur er ikke 100% retvisende. Når en korrektur er godkendt pr. e-mail er det ikke muligt at ændre på trykket uden, at der beregnes nye omkostninger til film, kliche og opstart. Ved genbestillinger udelades korrekturgangen i nogle tilfælde. Skal SRB-Erhverv udføre grafisk arbejde beregnes kr. 425,00 pr. halve time, som er minimum. I visse tilfælde vil der ligeledes blive fremstillet en fysisk produktionsprøve til godkendelse.

Annulleres ordren efter at den en bekræftet, vil vi fakturere den tabte avance eller de omkostninger der er påløbet.

7. Reklamation.

Ved evt. fejl og mangler på produktet skal SRB-Erhverv orienteres senest 3 dage efter modtagelsen, herefter kan der ikke gøres krav om erstatning.

8. Ejendomsforbehold.

SRB-Erhverv forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.

9. Trykbetingelser.

Kliche, film og programmer, som fremstilles til opgaverne, forbeholdes ejerskabet SRB-Erhverv, det frigives ikke.

 

Lundby, 1.februar 2022.